TRC danışmanları finansal ve analitik uzmanlıkları sayesinde zarar savunmasının hazırlanması ve soruşturma otoritesi nezdinde sunulması konusunda yüksek deneyim ve yetkinliğe sahiptir. Firmamızın uzun yılardır pek çok endüstri ile yakından çalışmış olmasının beraberinde getirdiği bilgi birikimi, her soruşturmanın farklı ekonomik gerçeklerini değerlendirerek o soruşturmaya özgü stratejiler geliştirebilmesini sağlamaktadır.


Hizmetlerimiz arasında aşağıdakiler bulunmaktadır;


*Yerli üretim dalı adına sunulacak bir şikayetin zarar iddialarının olduğu kısmının hazırlanması
*İthalatçı ve üretici soru formlarına yanıtların hazırlanmasına destek olunması
*Bir şikâyette yer alan zarar iddialarının geçerliliği konusunda finansal/ekonometrik analizi ile zarara neden olan diğer faktörlerin araştırılarak tespit edilmesi

TRC, ayrıca güçlü ve başarılı bir zarar analizi için Pazar araştırması da yapmaktadır. Danışmanlarımız zarar analizini hazırlanmasında gerekli olan bilginin derlenmesinde ithalatçılar gibi ilgili sektörün katılımcıları ile bire bir görüşme yapmak, akademik uzmanların görüşlerine ulaşmak ile haber ve yayımları araştırıp derlemek gibi pek çok yöntem kullanmaktadır.