Ekibimiz

Bülent R. Hacıoğlu

Yönetici Ortak

Tanıl Akbaytogan

Ortak

Tuğgan Ayhan

Direktör

Gülden Bozdeniz

Kıdemli Müdür

Aykut Yeşil

Müdür

Özlem Canbelek

Avukat

Melis Habib

Danışman

Gülüm Pehlivan

Danışman