TRC ekonomik ve analitik uzmanlığı ile müşterileri için en etkili savunmanın hazırlanmasında hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz soru formlarına yanıtların hazırlanması, yazılı zarar savunmalarının oluşturulması, tarafları dinleme toplantılarına hazırlık, katılım ve toplantı sonrası itiraz metinlerinin hazırlanması ve gerekli olması halinde yerinde inceleme ziyaretlerine katılım sağlanması şeklindeki geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

Korunma önlemi soruşturmaları yerli üreticileri korumak için ithalatı geçici olarak kısıtlayan acil tedbirlerdir. Bu soruşturmalarda soruşturma otoriteleri iki temel faktörü analiz etmektedir. Bunlar, yerli üretimin zarar ya da zarar tehdidi içinde olup olmadığı ile bu zararın artan ithalattan kaynaklanıp kaynaklanmadığıdır.

Bu soruşturmalarda, soruşturma otoriteleri çoğunlukla geçmiş yıllara ilişkin detaylı finansal, satış ve maliyet verileri talep etmektedir. TRC danışmanları bu verilerin derlenmesi ve sunumu ile gerekli verilerin olmaması durumunda alternatif metotların geliştirilmesi aşamasında hizmet sunmaktadır.