TRC firmalara Gümrük ile ilgili soruşturmalarda istenen bilginin oluşturulması ile nicel ve nitel olarak bir araya getirilmesinde destek olmaktadır. Danışmanlarımız sınıflandırma ve değerleme konuları, yerinde incelemeler, resmi gümrük denetimleri ve transfer fiyatlandırması konularında deneyim sahibidir.

TRC, ithalatçılara gümrük prosedürlerinin değerlendirilmesi konularında yardımcı olmaktadır. TRC, firmaların ithalat prosedürlerini ve iç denetimlerini gözden geçirmek için kullandığı istatistiksel örnekleme ve diğer denetim tekniklerini kullanarak değerlendirme metodolojisi geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Danışmanlarımız ayrıca gümrük otoritelerince uygun bulunan yazılı prosedürlerin üretilmesinde rehberlik etmektedir. TRC ek olarak gümrük kanunları ve yönetmelikleriyle uyumlu olmayan alanların tespitinde yardımcı olmakta ve firmaların uyumsuzluk kaynaklı benzer aksaklıkları yaşamasını önlemek için ithalat prosedürleri ve belgelerinin hazırlanması aşamasının geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunabilmektedir.