TRC ekibi dünya genelinde yüzlerce anti-damping soruşturmasında ihracatçı firmalara destek vermiştir. TRC ekibinin pek çok danışmanı ticaret politikası önlemleri soruşturmalarını yürüten devlet otoritelerinde çalışmıştır.

Muhasebe ve Finansal Destek

TRC danışmanları anti damping soruşturmalarındaki oldukça karmaşık soru formlarının doldurulabilmesi için firmaların muhasebe sistemlerinden gerekli bilgilerin derlenmesi konusunda yüksek donanıma sahiptir. Soruşturmalarda istenen veriler çoğunlukla firmaların satış ve muhasebe sistemlerinde hazır biçimde bulunmamaktadır. Pek çok yabancı dil bilen danışmanlarımız firma çalışanları ile birebir çalışarak gerekli hesaplama ve verileri edinmek için methodlar üretmektedir. Firmamız ile soru formunun yanıtlanması ile stratejilerin belirlenmesi, yerinde inceleme ziyaretlerine hazırlık ve katılımın yanı sıra tarafları dinleme toplantılarına katılarak firmanın temsil edilmesi gibi bir soruşturmanın tüm süreçlerinde temsil ettiği firmanın avukatı ve çalışanları ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır.


Hizmetlerimiz arasında aşağıdakiler bulunmaktadır;

* Firma içinde proje ekipleri oluşturup firmanın faaliyetleri, üretim tesisleri, veri sistemleri vb.ni inceleyerek soru formu yanıtının hazırlanması için strateji geliştirmek
* Soru formlarının doldurulmasındaki satış ve üretim bilgileri, hesaplamalar ve destekleyici dokümanların sunulmasındaki koşulları sağlayabilmeleri için firma çalışanları ve yönetimine yol göstermek
* Firmanın doğrulanabilir ve kanıtlanabilir ürün bazlı üretim maliyeti hesaplanmasında destek olmak
* Firmanın soru formu yanıtlarında raporlanan satış ve maliyet verilerinin finansal gösterge ve raporlarla mutabakatını sağlamak
* Firmayı soruşturma otoriteleri tarafından yürütülecek yerinde inceleme ziyaretlerine hazırlamak. Zira, ‘yerinde inceleme ziyaretlerinde’ soruşturma otoritesi daha önce sunulan bilgilerin doğruluğunu ve teyidini yapmayı hedeflemektedir. Danışmanlarımız firma adına bu yerinde inceleme ziyaretlerine katılmakta ve soru formu yanıtlarında sunulan bilgileri teyit etmek için destekleyici hesaplamalar ve dokümanlar sunmaktadır.
* Firma yönetiminin durum analizi yapabilmesi için damping marjı senaryoları sunmak
* Soruşturma otoritesinin ön ve nihai bulgu raporlarını inceleyerek itiraz edilmesi gereken alan ve konuları tespit ederek gerekli itiraz metinlerini hazırlamak
* Tarafları dinleme toplantılarına firma adına katılarak bulguları destekleyici ya da karşı çıkan firma pozisyonunu sunmak
* Önümüzdeki dönemde açılması muhtemel soruşturmalarda firmanın tabi olacağı vergi oranlarını düşürecek önleyici fiyat tespitlerinde bulunmak

Sistem & Veri İşleme
TRC verilerin sentezi ve işlenmesi aşamalarında müşterilerine yerinde destek sunabilecek büyük bir veri analiz ve işleme kapasitesine sahiptir. Tüm sistem çalışanları SAS ve SQL programlama ile ORACLE veri tabaları konusunda derin bilgi birikimine ile eğitime sahiptir. Çalışanlarımız büyük çaplı veri tabanlarının analizi, manipüle edilmesi ile organize edilmesinde donanımlıdır. TRC çalışanları ABD, Türkiye ve dünya genelindeki pek çok firma, sektör ve kamu kurumu ile çalışarak geniş bir yelpazede veri ve müşteri portföyüne erişerek derin bir deneyime sahip olmuştur. Veri analiz etmedeki bu deneyim ve yeteneğimiz optimum stratejiyi oluşturabilecek çeşitte senaryo üretebilmemize olanak tanımaktadır. Bu özellikle veri toplama sürecinin sürekli olarak devam ettiği ve değerlendirilecek senaryoların sürekli değiştiği ve çeşitlendiği bir ortamda doğru tahminler yapma aşamasında çok önemli olmaktadır. Firmamızın sistem programcıları veri analizinde ABD Ticaret Bakanlığı’nın anti-damping soruşturmaları ve gözden geçirme süreçlerinde kullandığı SAS istatistik programını kullanmaktadır.