TRC danışmanları, dünya çapında farklı sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce şirketin muhasebe sistemleri, ürün ve yönetim sistemleri konusunda geniş deneyime sahiptir. Kısıtlı sürelerde, komplike yapılara sahip projelerde çalışan danışmanlarımız, müşterilerimizin satış ve muhasebe uygulamaları ile bilgi sistemlerini hızlı bir şekilde anlama ve kavrama yetisine sahiptir. Ek olarak, danışmanlarımız pek çok firmaya yoğun ve ayrıntılı mali denetimlerin ve soruşturmaların başarıyla hazırlanmasında ve tamamlanmasında yardımcı olmuştur. TRC, bu sayede ayrıntıları ve önemli riskleri belirleme açısından eşsiz beceri ve bilgi birikimine sahiptir. TRC gösterdiği titizlik ve finansal analiz / raporlama hizmetleri sayesinde firmalara finansal karar verme süreçlerinde önemli katkılarda bulunmaktadır. Butik ölçekli yapımız bize analizlerimizi projenin ihtiyaçlarına tam uyacak şekilde uyarlama avantajı sağlamaktadır. Müşterilerimiz, aralarında yeminli mali müşavirlerin bulunduğu deneyimli ve yetkin bir ekiple çalışma imkanı bulmaktadır.

Detaylı Analiz

TRC, yatırım amaçlı stratejik ortaklıklar, birleşmeler ve satın alma gibi girişimler için durum tespiti ve işletme analizi sunmaktadır. Satın alma aşamasında, danışmanlarımız, anlaşmanın parçası olarak yapılan tüm finansal, ticari, operasyonla ve stratejik varsayımları analiz eder ve doğrular. Hem kurumsal hem de finansal alıcılara yardımcı olurlar. Olası Hedef Şirket'in geçmiş finansal performansını ve tahminlerini doğrulamak için tüm mali verilerini ayrıntılı olarak analiz eder. Kritik başarı faktörlerini ve riskleri tanımlamanıza ve anlamanıza yardımcı olabilir, böylece kararları bilinçli bir şekilde oluşturabilmenizi sağlarız. Kazanç ve nakit akış kaynaklarını tespit eder ve ileriye dönük olarak sürdürülebilirliklerini değerlendiririz. Satış tarafında ise, danışmanlarımız, her boyuttaki işletmeler için en iyi finansal değeri elde etmelerinde yardımcı olurlar. Birinci adım olarak, şirketin birleşme / satın alma işlemi sırasında, şirketin maruz kalacağı sıkı denetimler ve kontroller için kayıtlarını hazırlamasına yardımcı oluyoruz. Satın alma süreci için karşılaşabileceğiniz pürüzler, süreci geciktirecek veya durdurabilecek potansiyel riskleri tespit eder ve sorunları etkili bir şekilde çözmek için sonuç üretiriz. Ayrıca, 'Veri Seti' hazırlama konusunda şirkete, süreç boyunca ihtiyaç duyulacak rapor ve belgeleri hazırlamada yol gösteririz. Satış süreci kontrollü ve ayrıntılı olduğu için bizim katılımımız yalnızca işin aksamasını önlemekle kalmaz, aynı zamanda satış muhtıra kayıtlarında sunulan verilerin güvenilirlik katarız. TRC sunmuş olduğu hizmet sayesinde, satıcının güvenirliliği teyit edilmiş olur ve satıcının alım fiyatına yönelik riskleri en aza indiririz.

Mali Analiz ve Raporlama Hizmetleri

Mali analiz ve raporlama, tüm işletmeler için hedefe yönelik uzun vadeli planlarını ve performansını değerlendirmeleri için, çok önemlidir; Fakat, çoğu firma çalışanlarının günlük operasyon ve raporlama sistemleri ve yönetim ile meşgul olduklarından dolayı, yaratıcı bir raporlama sistemi kurmak için gerekli vakitte sahip değildirler. TRC danışmanlarımız, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin finansal sistemleri ve kayıtları ile deneyimden faydalanarak çeşitli finansal raporlama sistemini uyarlayabilmektedir. Şirketinizin ihtiyaçlarına bağlı olarak, danışmanlarımız, şirketinizin performansını çeşitli açılardan analiz etmenizi sağlamak için: üretim, satış, ürün, gider, müşteri ve tedarikçi kalifikasyonunda size yardımcı olabilmektedir. Muhasebe sisteminizde kolaylaştırıcı değişiklikler uyguluyor ve organizasyonunuz için özelleştirilmiş en kaliteli periyodik mali raporlar üretebilmeniz için doğrudan ham veri özetleri ile çalışıyoruz. TRC danışmanlarımız, kredi başvuruları için finans kuruluşları tarafından talep edilen raporlar için firmanıza yardımcı olabilmektedir.