TRC ekibi, bünyesinde hükümet soru formunun yanıtlanmasında görev alan eski kamu çalışanları barındırması sayesinde Türkiye’deki sübvansiyon programları hakkında engin bir bilgi birikimine sahiptir.


Hizmetlerimiz arasında aşağıdakiler bulunmaktadır;

*Firmanın aldığı teşviklerden elde ettiği faydanın analizi ve hesaplaması yapmak
*Firma adına soru formu yanıtlarını hazırlanmak
*Soruşturma otoriteleri tarafından gerçekleştirilecek yerinde inceleme ziyaretlerine firmanın hazırlanmasının sağlamak
*Yerinde inceleme ziyaretlerine firmayı temsilen katılım sağlayarak destekleyici dokümanları ve hesaplamaları yapmak
*Soruşturma otoritesi tarafından yayımlanan ön ve nihai bulgu raporlarını ve hesaplamaları inceleyerek itiraz edilecek alanları tespit etmek ve itiraz metinleri hazırlamak